Rolig fakta

Fyrklöver
Enligt västerländsk tradition är fyrklövern en lyckosymbol. Ibland tillskrivs de fyra bladen egenskaperna tro, hopp, kärlek och lycka. Jag har sedan jag var liten hittat fyrklövrar, vet inte hur många – men det är många! Jag plockar dem alltid och sparar. För mig är fyrklövern väldigt betydelsefull, därför kan du hitta en fyrklöver i varje tavla och drömfångare.

Drömfångare
Från början var drömfångaren ett indianskt, magiskt föremål som hängdes upp intill en sovplats eller ovanför. Drömfångarens väv liknar ett spindelnät där onda drömmar är tänkt att fastna. Det enda sättet för en dröm att slippa igenom är genom öppningen som finns i mitten av nätet där tillexempel en pärla fästs för att locka önskvärda drömmar till sig och leda dem genom hålet. Om hålet blockeras anses drömfångaren förlora sina magiska egenskaper och blir istället en prydnad.

När jag väver mina drömfångare så tänker jag mycket på kärlek och godhet. Jag vet inte hos vem drömfångaren kommer att hamna hos, heller inte vad den ska användas till. Därför väver jag bara när jag känner att jag inte blockeras av något utan enbart kan ge positiv energi.

Livets träd
Detta är en central livssymbol i många kulturer. Symbolen är ofta förenad med fruktbarhet, skönhet och styrka. Den är även en gammal symbol för den kosmiska ordningen (exempelvis Yggdrasil), dels det kosmiska träd som står i världens mitt med rötter i jorden och grenarna utsträckta mot solen och himlavalvet, dels den världsaxel i världens centrum med rötter djupt i jorden och topp i himlen (polstjärnan). Den förenar himlen, jorden och underjorden.

För mig symboliserar Livets träd: Livet, andligheten, universum och själen.

Livets blomma
Symbolen är av helig geometri och anses även helig av många olika kulturer. Inom symbolen ryms Universums byggstenar och kan användas som en metafor för samhörigheten med allt liv. När vi verkligen kan se allt liv vävas samman så intimt stärker vi det gudomliga i våra liv och vi kan förändra vår värld genom en vision av universell enhet.